Coaching Självledarskap

Behöver du vägledning i ditt arbete med ditt företag, ditt ledarskap eller känner att du vill ha hjälp att bringa ordning och klarhet i dina tankar?

En förändrad situation utmanar till utveckling. När tänkta planer inte längre känns aktuella och stegen framåt känns svåra, odefinierbara och övermäktiga. Omformulering av ditt självledarskap, ditt innehåll, din plan är svår att reda ut och att få tydlig.

Jag hjälper dig att konkretisera dina tankar, om vad du vill få fram. Du tar fram dina kärnvärden, din riktning och grund med stöd av mig. Konkreta övningar och vägledning som utgångspunkt för att komma vidare. Utifrån dessa formulerar du din handlingsplan med aktioner och hålltider.

Vi arbetar tillsammans online med arbetsuppgifter både före och under coachingens gång.

Lanseringspris för Coaching Självledarskap
3 coachingtillfällen: 3000 kr
5 coachingtillfällen: 4700 kr
7 coachingtillfällen: 6500 kr

Maila hej@mariasvalin.se så lägger vi upp planen för dig.

Vad kan ett vägledande samtal bidra till?​

Maria hjälpte mig att konkretisera min tanke/känsla kring vad jag vill erbjuda. På ett intuitivt sätt vägleder hon arbetet att ta fram kärnvärden, riktning och grund i verksamheten. Genom konkreta övningar och mjuka värden, bollande av tankar, vägledning, frågor och hon kommer med input på ett sätt som tydliggör röd tråd i kommunikation. Maria hjälpte mig strukturera upp en handlingsplan för att ta mig mot mitt mål.

– Veronica